Atrakcje Gór Świętokrzyskich


Choć są najniższymi górami w Polsce, zaś ich krajobraz nie do końca ma górski charakter, są piękne i bardzo lubiane przez turystów. Góry Świętokrzyskie to kraina pięknych krajobrazów oraz cennych zabytków. To najstarsze pasmo górskie na ziemiach polskich, które być może nie powala wysokością, za to zachwyca swym urokiem.
Położone w centralnej części Wyżyny Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wypiętrzone zostały około 500 milionów lat temu. Ich rzeźba charakteryzuje się licznymi, niewysokimi pasmami zbudowanymi z odpornych skał. Pasma te są porozdzielane obniżeniami oraz dolinami rzek, wśród których najważniejsze są: Kamienna, Nida oraz Opatówka. Najwyższe pasma, które wchodzą w skład Gór Świętokrzyskich, to pasmo Jeleniowskie oraz Łysogóry z najwyższymi szczytami: Łysicą (612 m. n. p.m.) oraz Łysą Górą (595 m. n. p.m.).
Za największą osobliwość Gór Świętokrzyskich uchodzą tutejsze gołoborza, które powstały w czasie zlodowacenia. Te skalne rumowiska są piękne i tajemnicze zarazem, zaś miejscowa ludność w przeszłości wiązała ich powstanie z tajemniczymi wydarzeniami.
Góry Świętokrzyskie to przede wszystkim cenna przyroda i Puszcza Jodłowa, chroniona w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Chroni on najwyższe partie Gór Świętokrzyskich, a zarazem prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność dydaktyczną. Dzięki licznym ścieżkom edukacyjnym oraz szlakom turystycznym prowadzącym przez teren parku każdy może dokładniej poznać piękno świętokrzyskiej przyrody. Parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody utworzone w innych częściach Gór Świętokrzyskich również są atrakcyjnym obszarem dla wszystkich turystów.
Inne atrakcje znajdujące się na obszarze Gór Świętokrzyskich również przyciągają turystów. Jednym z najbardziej znanych obiektów jest Jaskinia Raj, położona w odległości zaledwie 7 kilometrów od Kielc. To jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, zaś zjawiska krasowe, które można tu obserwować, od lat wzbudzają zachwyt wśród zwiedzających.
Nie brak na terenie Gór Świętokrzyskich atrakcji o typowo krajoznawczym charakterze. Pięknie prezentują się ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie oraz klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie. W najważniejszym mieście, w Kielcach, warto odwiedzić Muzeum Narodowe, które znajduje się w dawnym pałacu biskupim. Miłośnicy malowniczych miasteczek koniecznie powinni zaś udać się do Chęcin, które słyną również z imponujących ruin zamku.