Świętokrzyskie atrakcje: Nowa Słupia

Dla miłośników historii i Gór Świętokrzyskich, Nowa Słupia jest wyjątkowo ważnym punktem na mapie. Co warto zobaczyć w trakcie wycieczki po tej miejscowości? Jakie atrakcje w tym miejscu zasługują na szczególne wyróżnienie?

Nowa Słupia i jej dzieje
Nowa Słupia jest jedną z tych miejscowości świętokrzyskich, które mogą się pochwalić długą i ciekawą przeszłością. Wiadomo, że już w drugim wieku przed naszą erą istniało tu stałe osadnictwo, a pobyt człowieka w tym miejscu wiązał się przede wszystkim z miejscowymi rudami żelaza. To one, wydobywane i wytapiane w rejonie Nowej Słupi, zapoczątkowały dynamiczny rozwój osadnictwa w tej części kraju. Pierwsze wzmianki o Nowej Słupi pojawiają się jednak dopiero w dokumentach z lat 60-tych XIII wieku, w których pojawiają się informacje o lokacji istniejącej tu wsi przez Bolesława Wstydliwego. Największy wpływ na powstanie Nowej Słupi i jej rozwój mieli jednak opaci ze Świętego Krzyża, którzy zarządzali miasteczkiem od połowy XIV wieku. Przez kolejne wieki Nowa Słupia mogła się pomyślnie rozwijać dzięki pątnikom, którzy właśnie stąd zaczynali swe pielgrzymki do sanktuarium Świętego Krzyża. Warto tu podkreślić, że aż do początków XIX stulecia na Święty Krzyż można się było dostać tylko i wyłącznie dzięki drodze, która zaczynała się właśnie w Nowej Słupi.

Co warto zobaczyć, czyli Nowa Słupia i jej atrakcjemapa Nowej Słupi Świętokrzyskie

Obiektów, którym w czasie wycieczki po tej miejscowości warto się uważniej przyjrzeć, jest sporo. Jednym z ciekawszych zabytków na terenie tej miejscowości jest późnorenesansowy kościół św. Wawrzyńca z końca XVII wieku. Wczesnobarokowy portal z godłem św. Benedykta, kuta krata znajdująca się w ogrodzeniu, która pochodzi ze Świętego Krzyża oraz ołtarz główny z figurą Chrystusa wiszącego na krzyżu – oto główne atrakcje, na które warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tej świątyni. Wart też zwrócić uwagę na obrazy w ołtarzach bocznych. Jeden z nich przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem, drugi – św. Annę Samotrzecią. Inne atrakcje, którymi może oczarować turystów Nowa Słupia, również mają związek z życiem religijnym. Zachwyca XVIII-wieczny Dom Opata, wykorzystywany obecnie jako biblioteka, oraz słynny Pielgrzym Emeryk. Ta figura, wykonana w piaskowcu kwarcytowym, przedstawia klęczącą postać, zwróconą w stronę klasztoru. Zgodnie z legendą, figura ta przypominać ma o pielgrzymce św. Emeryka, który drogę na Święty Krzyż pokonać miał na kolanach. Do dziś silna jest wiara w to, iż figura w Nowej Słupi to zamieniony w posąg książę Emeryk, który miał zostać w tej sposób ukarany za swą pychę. Legenda głosi, iż figura ta co roku przesuwa się o odległość porównywalną z wielkością ziarnka piasku, a gdy Emeryk dotrze do klasztoru, nastąpi koniec świata.
Nowa Słupia to również ciekawe zabytki i atrakcje związane z dawnym hutnictwem. Z pewnością warto zajrzeć do Nowej Słupi w sierpniu, kiedy to w miejscowym Centrum Kulturowo-Archeologicznym odbywają się Dymarki Świętokrzyskie. Zachwyca tu również zrekonstruowana osada, dzięki której można w ciekawy sposób poszerzyć swą wiedzę na temat warunków życia w tym miejscu w okresie od II wieku p. n.e. do IV stulecia n. e. Innym skarbem Nowej Słupi jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa, którego główną atrakcją jest piecowisko z II wieku. W miejscu tym można zdobyć wiele cennych informacji na temat zasad, według których dawniej wytapiano żelazo, nie brak tu również zabytkowych monet oraz narzędzi. A że całość prezentuje się wspaniale, muzeum to stało się jednym z ważniejszych punktów w programie wycieczki po Górach Świętokrzyskich.

Nowa Słupia to wyjątkowy punkt na mapie oraz miejscowość wyjątkowa dla miłośników Gór Świętokrzyskich. To stąd można zaczynać wycieczki w rejon Łysej Góry, to tu czekają atrakcje, dzięki którym każdy z nas spędzi tu czas w niezwykle ciekawy sposób. A że baza noclegowa w rejonie tej miejscowości jest doskonale rozwinięta, z zaplanowaniem wypoczynku na jej terenie nikt nie powinien mieć większych trudności.