Najpiękniejsze miasta Polski. Chęciny

mapa_graficzna_miasta_checiny_świętokrzyskie

Piękna okolica, wspaniała historia i moc atrakcji – te czynniki sprawiają, że Chęciny są jednym z najchętniej odwiedzanych miast na terenie województwa świętokrzyskiego. Tutejsze atrakcje turystyczne tworzą niezwykłą kolekcję, a wycieczki po mieście i jego najbliższej okolicy każdemu mogą sprawić wiele radości. Co warto wiedzieć na temat Chęcin i tutejszych atrakcji?

Położenie geograficzne – jeden z głównych walorów miasta

Jednym z najważniejszych walorów miasta jest jego położenie. Chęciny leżą na terenie Wyżyny Kieleckiej, w odległości 15 km od stolicy województwa świętokrzyskiego. Pod względem historycznym są Chęciny ważną częścią Małopolski, choć obecnie są znane jako jedno z najciekawszych miast na terenie województwa świętokrzyskiego. Turystyka rozwija się tu doskonale m. in. dzięki położeniu miasta między Pasmem Chęcińskim a Pasmem Zelejowskim, które są już częścią Gór Świętokrzyskich. Przez miejscowość tę przebiega wiele ciekawych szlaków turystycznych, dzięki którym można lepiej poznać ten fragment województwa świętokrzyskiego.

Współczesne Chęciny to ważny ośrodek turystyczny, jednak i tutejszej gospodarce warto poświęcić odrobinę uwagi. Podstawą tutejszego przemysłu jest wydobycie materiałów budowlanych, przy czym największe znaczenie ma wydobywany tu wapień, zwany marmurem chęcińskim.

Z kart historii

Chęciny są wyjątkowo ciekawym celem wycieczki dla tych turystów, których fascynuje historia. W dokumentach nazwa miasta pojawia się już w 1275 roku. W początkach XIV wieku Chęciny posiadały już prawa miejskie, a pierwszym znanym ich właścicielem był biskup Jan Muskata. Wiadomo, że Chęciny i tutejszy zamek były miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Tu Władysław Łokietek urządzał zjazdy, w trakcie których szykowano się do wojen z Krzyżakami. Tu dość wcześnie zaczęło się rozwijać górnictwo, ważne miejsce w lokalnej gospodarce odgrywał też przemysł sukienniczy. Pomyślny rozwój miasta został zakłócony w wieku XVII. Wiele strat poniosło miasto w trakcie rokoszu Zebrzydowskiego, później nastał czas wojen ze Szwecją oraz najazd Rakoczego. Przed ostatecznym upadkiem uratowała miasto decyzja króla Jana Kazimierza, który w 1666 roku nadał Chęcinom przywilej organizowania aż pięciu jarmarków rocznie. A jak wyglądały losy miasta w okresie rozbiorów? Najpierw Chęciny znalazły się w granicach zaboru austriackiego, później stały się częścią Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku należały do Królestwa Polskiego. W 1918 roku Chęciny wróciły do Polski, stając się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dziś ważne miejsce zajmuje tu i przemysł, i turystyka, a cennych zabytków na terenie tego miasta nie brakuje. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę w trakcie wycieczki po Chęcinach?